Byggeriet 
 2010 Loppemarked 
 

 

Velkommen til Emaljehaven.

Nyheder


Varmeanlæg oktober 2016.

 

Til alle beboere i Emaljehaven.

Vores VVS firma Brøndum påbegynder, mandag den 24. oktober, gennemgang af de gulvvarmeinstallationer der endnu ikke har fået vendt vandretningen gennem gulvvarmeventilen.

Når dette arbejde er færdigt vil vi påbegynde indreguleringen af hele varmeanlægget.

Følg med i de yderliger informationer her på hjemmesiden.

Affaldsplads
Vi har fået monteret nye hængelåse på sidelågerne på vores container til storskrald, således at alle beboeres nøgle passer til låsen.

Således er det muligt at låse containeren op når du skal smide affald ud og så skal du bare huske at låse efter dig igen.

På denne måde håber vi at slippe for at klunsere roder hele vores affaldsplads igennem og efterlader den i et frygteligt rod.

Vores vicevært bruger rigtig meget tid på at rydde op på affaldspladsen, så lad os alle sammen hjælpe med at holde orden til glæde for os alle.

Og der er jo bedre og sjovere ting at bruge vores penge på end at rydde op i affald.

 

 

 

 

Information


Så er vi færdige!
Så er alle ventiler på badeværelser ordnet og indreguleringen er færdig så nu er der varme til alle.
Mange tak til alle vores beboere for hjælp, forståelse og tålmodighed.

Indregulering af varmeanlægget
I forbindelse med at vi skal have indreguleret vores varmeanlæg bedes du fra:

 onsdag den 18. til og med fredag den 20. januar

stille termostaten på alle dine radiatorer på mindst 3 og din gulvvarmetermostat på badeværelset på 2,5. 

Plan for arbejdet:

  • Fra onsdag aften til torsdag morgen er der lukket for varmen – en forudsætning for indreguleringen
  • Torsdag påbegyndes indregulering
  • Fredag afsluttes indregulering

Reparation af gulvvarme.
Vi er godt i gang med gennemgang og udbedring af de fejlmonterede gulvvarmeinstallationer.

Vi har nu udført nogle installationer og i den forbindelse er det konstateret at arbejdet med at demontere bordpladerne er noget mere omfangsrigt end oprindeligt vurderet, og dermed tager længere tid end beregnet.

Dette skyldes bl.a. at der er brugt forskellige montagemetoder af bordpladerne i de forskellige lejligheder, ligesom der er mange forskellige typer bordplader og nogle beboere har også bygget badeværelset om.

Disse forhold har det ikke været muligt at kunne konstatere forud for prissætningen.

Dette har medført at prisen er blevet justeret til således, at den estimerede pris vil blive ca. kr. 5.360,- incl. moms, ud over dette kan der komme ekstra udgifter hvis ventil eller føler er defekt og skal skiftes.

Denne opgave er et nødvendigt arbejde der skal udføres for at det samlede varmeanlæg fungere korrekt. Ligeledes er det den billigste måde for alle beboere at få det udført nu hvor vi har VVS montører på ejendommen og inden den afsluttende indregulering bliver udført.

Vi kan dog glæde os over at prisen er stadig væsentlig lavere end den oprindelig omkostning til arbejdet der blev varslede på generalforsamlingen 2016.

Ventiler der skal vendes.
Brøndum er godt igang med gennemgangen af alle vores gulvvarmeventiler. I denne forbindelse har de konstateret at der er nogle bordplader der er monteret anderledens end dem de havde set inden de gav tilbud på arbejdet og som var forudsætningen for prisen. Dette kan medføre at der er enkelte bordplader der vil være dyre at demontere og genmontere. De enkelte beboere vil blive oplyst om dette inden arbejdet påbegyndes.

Tjek af alle ventiler.
Da vi har konstateret at mange af ventilerne til gulvvarmen ikke virker, har vi besluttet at gennemgå alle ventiler og rense dem. Det betyder, at Brøndum skal ind i alle lejligheder også alle i 9A-9F.

Rækkefølgen.
Brøndum er starte med lejlighederne ved Frederiksborgvej 32, 38 og 40. Herefter fortsætter de ned gennem Emaljehaven og slutter ved Rebslagervej 17. Brøndum regner med at nå ca. 6 lejligheder om dagen og varsler 1 - 2 dage forud før de kommer i din lejlighed.

Gulvvarme.
Når vi starter arbejdet med at vende gulvvarmeventilerne har vi lavet en liste som Brøndum vil arbejde efter. På denne liste kan du se om du får besøg af Brøndum.

Hvis der er krydt ud for din lejlighed i feltet FJVR OK så betyder det at din ventil burde være ok.

Hvis der ikke er kryds i FJVR OK så skal du have vendt din ventil.

Hvis der er krydt ud for din lejlighed i feltet FJVR Tjek så betyder det at Brøndum kommer og tjekker din installation.

Se listen her

Informationsbrev gulvvarme.

Alle har fået et informationsbrev i jeres postkasser i dette brev fortæller vi lidt mere om hvordan arbejdet kommer til at foregå.

Du kan se brevet her

 

Nyhedsbrev
Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til mail@emaljehaven.dk hvor du skriver "Tilmeld" i emnefeltet.

Se også menupunktet Nyhedsbrev

Cykelparkering

 

Vi har markeret cykelparkerig med grønt lys i p-kælderen.

Det grønne lys markere hvor der er reserveret plads til cykelparkering.

Se oversigten over parkering af cykler og motorcykler her.

 

 

 

Driftsinformation

23. februar 2017
Ingen driftinformationer

 

 

 

 

 

 

 Altan_mail_02Facade_mail_01

 Legeplads_mail_02Altan_mail_02

 Altan_mail_01